Aprobación inicial Plan Parcial por silencio positivo.